Vi har uppdrag i alla branscher och alla slags tjänster. Genom länken nedan kan du själv skapa en profil och vara med i vår kandidatdatabas. Du kan också välja att ansöka för ett specifikt jobb och ligger då med i vår databas i tre månader. Du kan också kontakta mig på jonas.westergren@headhunters.se för att höra om det finns jobb som inte är publika i dagsläget.