Ledningsstöd

Med lång erfarenhet inom näringslivet är jag en viktig resurs när det kommer till viktiga ledningsbeslut som rör rekrytering vare sig det gäller att effektivisera eller att växa.

High Performance

Genom en unikt framtagen arbetsmodell hjälper jag er att analysera er verksamhet för att identifiera problem och komma med lösningar på hur ni kan prestera bättre

Konflikthantering

Konflikter på jobbet kan påverka skapa en långtgående negativ spiral i er verksamhet. Det viktigaste jag lärt mig är att det är viktigt att man löser konflikter snabbt.