Headhunting

Min ambition är att vara en bra samtalspartner genom hela rekryteringsprocessen. Genom stort engagemang i varje uppdrag och ett brett nätverk skapar jag bra förutsättningar att hitta rätt kandidater. När jag hittat rätt kandidater utvärderas de noggrant för att säkerställa uppdragets kvalitet.

Referenstagning

När ni själva sköter rekryteringen men ändå vill ha hjälp med att säkerställa att rätt person tillsätts kan jag hjälpa till med referenstagning. Jag går då igenom en noggrant framtagen process där ett stort antal nyckefrågor ställs.

Tipsrekrytering

I vissa fall har ni själva identifierat vilka kandidater ni tror skulle passa till en viss tjänst. I de fallen hjälper jag er att kontakta kandidaterna och sälja in er tjänst och företag. Precis som med Headhunting utvärderas kandidaterna noggrant för att säkerställa uppdragets kvalitet

Personlighetstest

Personlighetstest är en parameter som ligger till grund för ytterligare fördjupningsfrågor och en pusselbit i den totala bedömningen av en kandidat. Jag erbjuder svenska godkända personlighetstest där jag genom ett antal nyckelfrågor analyserar och identifierar egenskaper och kompetenser för den aktuella tjänsten.

Annonsrekrytering

Genom att annonsera via strategiskt utvalda medier med fokus på att nå rätt målgrupper säkerställer vi att ni når kandidater som både är aktivt och passivt arbetssökande. Jag hanterar hela processen från mediekontakt till kandidatkontakt åt er där vi tillsammans träffar de mest intressanta kandidaterna.

Second opinion

Ibland väljs kandidater från den egna organisationen. I sådana fall hjälper jag er att utvärdera dem gentemot andra kandidater för att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tillsätts.